Свободни седмици за сезон 2020 – Аурора

22.08-29.08

седмица35 - € 8,900

запазена

22.08-29.08

29.08-05.09

седмица36 - € 7,500

заета

05.09-12.09

седмица37 - € 7,500

заета

05.09-12.09

12.09-19.09

седмица38 - € 6,200

заета

19.09-26.09

седмица39 - € 6,200

заета

19.09-26.09

26.09-03.10

седмица40 - € 6,200

заета

03.10-10.10

седмица41 - € 6,200

заета

03.10-10.10

10.10-17.10

седмица42 - € 4,600

заета

17.10-24.10

седмица43 - € 4,600

заета

17.10-24.10

24.10-31.10

седмица44 - € 4,600

заета

05.09-12.09

05.09-12.09

05.09-12.09

© 2020 Аурора Яхтинг. Всички права запазени.