Свободни седмици за сезон 2019 – Аурора

06.07-13.07

седмица27 - € 7,500

заета

06.07-13.07

13.07-20.07

седмица28 - € 7,500

заета

20.07-27.07

седмица29 - € 7,500

заета

20.07-27.07

27.07-03.08

седмица30 - € 8,900

заета

03.08-10.08

седмица31 - € 8,900

заета

03.08-10.08

10.08-17.08

седмица32 - € 8,900

заета

17.08-24.08

седмица33 - € 8,900

запазена

17.08-24.08

24.08-31.08

седмица34 - € 7,500

заета

31.08-07.09

седмица35 - € 7,500

заета

31.08-07.09

07.09-14.09

седмица36 - € 7,500

заета

14.09-21.09

седмица37 - € 6,200

заета

14.09-21.09

21.09-28.09

седмица38 - € 6,200

запазена

28.09-05.10

28.09-05.10

05.10-12.10

седмица40 - € 4,600

заета

12.10-19.10

седмица41 - € 4,600

заета

12.10-19.10

19.10-26.10

26.10-02.11

26.10-02.11

© 2019 Аурора Яхтинг. Всички права запазени.