Свободни седмици за сезон 2021 – Аурора

03.04-10.04

03.04-10.04

10.04-17.04

17.04-24.04

17.04-24.04

24.04-01.05

01.05-08.05

01.05-08.05

08.05-15.05

15.05-22.05

15.05-22.05

22.05-29.05

29.05-05.06

29.05-05.06

05.06-12.06

12.06-19.06

12.06-19.06

19.06-26.06

26.06-03.07

26.06-03.07

03.07-10.07

седмица27 - € 7,500

резервирана

10.07-17.07

седмица28 - € 7,500

резервирана

10.07-17.07

17.07-24.07

седмица29 - € 7,500

резервирана

24.07-31.07

седмица30 - € 7,500

резервирана

24.07-31.07

31.07-07.08

07.08-14.08

07.08-14.08

14.08-21.08

21.08-28.08

седмица34 - € 8,900

резервирана

21.08-28.08

28.08-04.09

седмица35 - € 7,500

резервирана

04.09-11.09

седмица36 - € 7,500

резервирана

04.09-11.09

11.09-18.09

18.09-25.09

седмица38 - € 6,200

резервирана

18.09-25.09

25.09-02.10

седмица39 - € 6,200

резервирана

02.10-09.10

02.10-09.10

09.10-16.10

седмица41 - € 4,600

резервирана

16.10-23.10

седмица42 - € 4,600

резервирана

16.10-23.10

23.10-30.10

седмица43 - € 4,600

резервирана
© 2021 Аурора Яхтинг. Всички права запазени.